Nhà Liên Kế Vườn 3 The Oasis Riverside Bình Dương

1. Thông Tin Mẫu Nhà Liên Kế Vườn 3 The Oasis Riverside :

Vị Trí Mẫu Nhà Liên Kế Vườn 3
Vị Trí Mẫu Nhà Liên Kế Vườn 3
Loại NhàDiện Tích Đất (m2)Xây Dựng (m)Diện Tích Sàn (m2)
Lên kế vườn 3 (Full 3 Tầng)845×11190
hông Tin Mẫu Nhà Liên Kế Vườn 3 The Oasis Riverside

2. Thiết Kế 3d Mẫu Nhà Liên Kế Vườn 3 The Oasis Riverside :

Nhà Liên Kế Vườn 3 The Oasis Riverside Bình Dương
Nhà Liên Kế Vườn 3 The Oasis Riverside Bình Dương

3. Mặt Bằng Bố Trí Vật Dụng Mẫu Nhà Liên Kế Vườn :

3a. Mẫu Bằng Nhà Liên Kế Vườn 1 Căn Góc :

Mặt Bằng Tầng 1 Nhà Liên Kế Vườn 3 Căn Góc
Mặt Bằng Tầng 1 Nhà Liên Kế Vườn 3 Căn Góc
Mặt Bằng Tầng 2 Nhà Liên Kế Vườn 3 Căn Góc
Mặt Bằng Tầng 2 Nhà Liên Kế Vườn 3 Căn Góc
Mặt Bằng Tầng 3 Nhà Liên Kế Vườn 3 Căn Góc
Mặt Bằng Tầng 3 Nhà Liên Kế Vườn 3 Căn Góc

3b. Mẫu Bằng Nhà Liên Kế Vườn 1 Căn Giữa :

Mặt Bằng Tầng 1 Nhà Liên Kế Vườn 3 Căn Giữa
Mặt Bằng Tầng 1 Nhà Liên Kế Vườn 3 Căn Giữa
Mặt Bằng Tầng 2 Nhà Liên Kế Vườn 3 Căn Giữa
Mặt Bằng Tầng 2 Nhà Liên Kế Vườn 3 Căn Giữa
Mặt Bằng Tầng 3 Nhà Liên Kế Vườn 3 Căn Giữa
Mặt Bằng Tầng 3 Nhà Liên Kế Vườn 3 Căn Giữa

Thông tin liên hệ

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gợi ý cho bạn !