Nhà Liên Kế – Sun Casa Central Giai Đoạn 2

Tiếp nối thành công của giai đoạn I với 426 sản phẩm đã được mở bán thành công. Giai đoạn II của dự án với 312 sản phẩm tiếp tục được chủ đầu tư VSIP Group giới thiệu ra thị trường.

Với nguồn nhân lực hơn 70.000 chuyên gia, kỹ sư, lao động trình độ cao trong và ngoài nước sinh sống và làm việc tại VSIP Tân Uyên. Sun Casa Central Giai Đoạn II không chỉ phù hợp với nhu cầu ở thực mà còn ở hữu điểm mạnh về khai thác kinh doanh và cho thuê hiện hữu.

Vị trí Nhà Liên Kế Giai Đoạn 2 – Sun Casa Central

Vị trí Nhà Liên Kế - Sun Casa Central Giai Đoạn 2
Vị trí Nhà Liên Kế – Sun Casa Central Giai Đoạn 2

Bố trí mặt bằng Nhà Liên Kế

Mặt Bằng Trệt - Nhà Liên Kế | Sun Casa Central Giai Đoạn 2
Mặt Bằng Trệt – Nhà Liên Kế | Sun Casa Central Giai Đoạn 2
Mặt Bằng Tầng 1 - Nhà Liên Kế | Sun Casa Central Giai Đoạn 2
Mặt Bằng Tầng 1 – Nhà Liên Kế | Sun Casa Central Giai Đoạn 2
Mặt Bằng Tầng 2 - Nhà Liên Kế | Sun Casa Central Giai Đoạn 2
Mặt Bằng Tầng 2 – Nhà Liên Kế | Sun Casa Central Giai Đoạn 2

Mẫu Nhà Liên Kế – Sun Casa Central Giai Đoạn 2

Nhà Liên Kế - Sun Casa Central Giai Đoạn 2
Nhà Liên Kế – Sun Casa Central Giai Đoạn 2
Nhà Liên Kế - Sun Casa Central Giai Đoạn 2
Nhà Liên Kế – Sun Casa Central Giai Đoạn 2
Nhà Liên Kế - Sun Casa Central Giai Đoạn 2
Nhà Liên Kế – Sun Casa Central Giai Đoạn 2

Thông tin liên hệ

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gợi ý cho bạn !