Nhà Liên Kế Phố 1 The Oasis Riverside Bình Dương

1. Thông Tin Mẫu Nhà Liên Kế Phố 1 The Oasis Riverside Bình Dương:

Vị Trí Mẫu Nhà Liên Kế Phố 1
Vị Trí Mẫu Nhà Liên Kế Phố 1
Loại NhàDiện Tích Đất (m2)Xây Dựng (m)Diện Tích Sàn (m2)
Liên kế phố 1 (Full 3 Tầng)805×13195
Thông Tin Mẫu Nhà Liên Kế Phố 1 The Oasis Riverside

2. Thiết Kế 3d Mẫu Nhà Liên Kế Phố 1 The Oasis Riverside:

Thiết Kế 3d Mẫu Nhà Liên Kế Phố 1
Nhà Liên Kế Phố 1 The Oasis Riverside Bình Dương
Nhà Liên Kế Phố 1 The Oasis Riverside Bình Dương
Shophouse The Oasis Riverside Bình Dương
Shophouse The Oasis Riverside Bình Dương

3. Mặt Bằng Bố Trí Vật Dụng Mẫu Nhà Liên Kế Phố 1:

3a. Mẫu Bằng Nhà Liên Kế 1 Căn Góc :

Mặt Bằng Tầng 1 Nhà Liên Kế 1 Căn Góc
Mặt Bằng Tầng 1 Nhà Liên Kế 1 Căn Góc
Mặt Bằng Tầng 2 Nhà Liên Kế 1 Căn Góc
Mặt Bằng Tầng 2 Nhà Liên Kế 1 Căn Góc
Mặt Bằng Tầng 3 Nhà Liên Kế 1 Căn Góc
Mặt Bằng Tầng 3 Nhà Liên Kế 1 Căn Góc

3b. Mẫu Bằng Nhà Liên Kế 1 Căn Giữa :

Mặt Bằng Tầng 1 Nhà Liên Kế 1 Căn Giữa
Mặt Bằng Tầng 1 Nhà Liên Kế 1 Căn Giữa
Mặt Bằng Tầng 2 Nhà Liên Kế 1 Căn Giữa
Mặt Bằng Tầng 2 Nhà Liên Kế 1 Căn Giữa
Mặt Bằng Tầng 3 Nhà Liên Kế 1 Căn Giữa
Mặt Bằng Tầng 3 Nhà Liên Kế 1 Căn Giữa

Thông tin liên hệ

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gợi ý cho bạn !